TIN TỨC

Blog tin tức cập nhật và chia sẻ những kiến thức hay về thời trang…

LOCAL BRAND và GLOBAL BRAND là gì?

LOCAL BRAND và GLOBAL BRAND là gì?

Mặc dù đã từng sử dụng sản phẩm của các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới như Gucci, Chanel, Adidas, Zara,… hoặc một số hãng thời trang trong nước như 5theway, Gori, HBS,… nhưng có nhiều tín đồ vẫn chưa phân biệt những thương hiệu đâu là Global brand và đâu là Local…