BẢNG GIÁ MAY ĐỒNG PHỤC TẠI HUY SƠ MI 2021

TÊN SẢN PHẨMCHẤT LIỆUSL 50-100SL 101-200SL 201-500SL 501-1000
POLO
Cá sấu 100% 2 chiều200.000180.000160.000140.000
Cá sấu CVC200.000180.000160.000140.000
cá sấu 100% 4 chiều210.000190.000170.000150.000
Cá sấu Poly140.000120.000110.000100.000
Thun 4 chiều200.000180.000160.000140.000
ÁO THUN T-SHIRT
THUN 100% 4 CHIỀU170.000150.000130.000110.000
THUN 100% 2 CHIỀU160.000140.000120.000100.000
THUN LẠNH100.00090.00080.00070.000
ÁO SƠ MI
CHẤT LIỆUSL 20-50SL 51-100SL 101-200SL 201-300
BAMBOO400.000350.000300.000280.000
KATE Ý350.000300.000250.000230.000
QUẦN KAKIKAKI COTTON350.000300.000250.000230.000